Często zarzuca się wielkim że mogliby

Ludzkość przeciwstawiła się tym jej preferencjom, ludzie nabrali świadomości siebie i teraz nie mamy już wyboru. My nie mamy z tym problemu. Czy to jest prawdą o tobie, co sam sobie wyobrażasz, czy to, czym jesteś faktycznie w splotach, kłębiącej się według transcendentalnych, metafizycznych praw, społeczności? Ale daliśmy ją bogatym i pogłębiliśmy rozwarstwienie społeczne. Szkoda, że w stosownym czasie nie zachwyciła się na przykład Grażyną Bacewiczówną? Przywiązać ich do Polski przemocą nigdy w życiu! Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twego życia! Czas też tak płynie z przyzwyczajenia coraz bardziej zabrudzony i zużyty? Rzeczy ważne zostają, odchodzą tylko te, które uważaliśmy za istotne, choć naprawdę są bezużyteczne tak jak pozorne poczucie władzy nad miłością. Główną ludzką wadą, źródłem wszystkich błędów jest akt dekoncentrowania umysły, zawieszenia świado
mości, co w konsekwencji prowadzi nie tyle do ślepoty, ile do umyślnego niedostrzegania, nie tyle do ignorancji, ile do umyślnego niewidzenia. Gdyby nie odrobina hipokryzji i odrobina ślepoty, nikt by nie mógł funkcjonować i nikt by nie przeżył nikogo. Przecież widuje się ludzi żyjących krótko albo żyjących długo, widuje się ludzi chorych albo zdrowych, szpetnych albo pięknych, nie mających wpływu albo wpływowych, biednych i bogatych, nisko-urodzonych i wysoko-urodzonych, głupich i bystrych. To nie jest jeszcze przemoc, ale już – ekspansja demograficzna. Ich aktorzy chcą ratować silną asymetrię przy pomocy misji, projektów i innych gestów mających charakter samouszczęśliwiających ataków, w czasach, które poddają się już prymatowi uprzejmości, symetrii, zahamowań, wzajemnego oddziaływania, kooperacji, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie z wyjątkiem owych luk, które z powodów systemowych są tyleż l iczne, co ciasne. Niską, wąskoramienną, szerokobiodrą i krótk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s